Company name: NEIMU CO.,LTD

Tax ID: 0316197994

Address: Tầng 6 & 7 Tòa nhà Mê Linh Point Tower, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Legal representative: Tạ Quang Minh

Main business: Cổng thông tin

Registration date: 13/03/2020